טופס הרשמה למרכז הלמידה – שנת תש”פ

 1. המרכז מבוסס על למידה בקבוצות או פרטנית וכן על למידה עצמאית של התלמיד במרכז הלמידה.
 2. ידוע ללקוח מחירי מרכז הלמידה על כל מוצריו עפ”י מה שמופיע באתר המרכז: https://www.yourway.org.il .
 3. סגל ההוראה יכול להשתנות מעת לעת לפי צרכי המערכת, אף במהלך קורס כזה או אחר. במצב של החלפת מורה באמצע קורס תיערך חפיפה מסודרת בין איש הצוות היוצא לאיש הצוות הנכנס, על מנת שלא ייפגע רצף הלמידה.
 4. יש לדאוג להסדרת התשלום מראש באמצעות מזומן, שיקים או תשלום בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט שלנו עבור השתתפות בכל סוג של מוצר אותו החברה מספקת.
 5. תשלום שלא יוסדר מראש עד יום המפגש יביא לביטול או הפסקת לימודיו של התלמיד.
 6. Your way שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד במקרה של אי התאמה התנהגותית או לימודית או מכל סיבה סבירה אחרת. במקרה כזה תימסר הודעה ותיפסק ההשתתפות באופן מיידי כמו כן אם חוייב הלקוח יוחזרו תשלומים עבור שירות שטרם ניתן.
 7. במקרה של הפסקת השתתפות ביוזמת ההורה/התלמיד לא בהתראה של 24 שעות לפני השיעור, לא יוחזר תשלום עבורו ויחוייב כרגיל.
 8. Your way אחראית ללמד את התלמיד את החומרים לבחינות במקצועות בהם התלמיד מעוניין. Your way אינה אחראית לתוצאות הבחינה שכן הן מושפעות בין היתר מרמתו של התלמיד וממידת ההשקעה שלו בלימודיו.
 9. Your way אינה אחראית על כל נזק\בעיה שעלולים להיגרם כתוצאה מאכילה או שתייה של מוצרי המזון הנמצאים במרכז הלמידה, נושא זה נתון לאחריותו והחלטתו הבלעדית של התלמיד והוריו.
 10. באם ידוע על מגבלות בריאותיות המונעות מילדכם להשתתף בפעילות כזו או אחרת הנערכת במרכז הלמידה Yourway ומטעמו, באחריות ההורים לדאוג ולעדכן את הצוות.
 11. Your way רוכשת ביטוח צד ג’ לכלל השוהים במתחם אך אם בנוסף ההורים מעוניינים לבטח את התלמיד בביטוח תלמידים/תאונות אישיות יכולים לעשות זאת על דעת עצמם.
 12. ההורים מאשרים שימוש בפרטי ההתקשרות לצורך משלוח מסרונים והצעות במייל, לרבות תוכן שיווקי.
 13. ההורים מאשרים שימוש בתמונות שיצולמו בזמן הפעילות לצרכי שיווק וקידום מכירות.
 14. ההורים מאשרים כי הובהר להם שהמסגרת אינה מהווה בית ספר בהתאם להגדרות הדין, וההרשמה אליה כשלעצמה אינה פוטרת את ההורים מחובתם על פי חוק לימוד חובה.

טופס הרשמה למרכז הלמידה

טופס הרשמה עבור תלמידים למרכז הלמידה Your-Way