תקנון האתר

תקנון שימוש (להלן: “התקנון”)

 

 1. אודות
  • תקנון זה מופעל על ידי חברת יור-וואיי ביה”ס לשיעורים פרטיים והכנה לבגרויות בע”מ (להלן “מפעילת האתר” ו/או “החברה“) והוא בבעלותה.
  • ייעודו של האתר הינו מתן שירות ללקוחות מרכז הלמידה, רכישת קורסים דיגיטליים, הנגשת ספר תרגילים ופתרונות מלא, כלי לימוד ו/או שירותים נוספים שיש בהם כדי לסייע לתלמידים המתכננים לגשת לבחינות הבגרות הנערכות ע”י משרד החינוך ולתלמידים שמעוניינים להתכונן לצו ראשון בצה”ל.
  • תוכן המידע המובא באתר ע”י מפעילת האתר, הינו בבעלותה , הוא לימודי בעיקרו, והוא מוצג ומובא לטובת משתמשי האתר וגולשיו המורשים.
 2. כללי
  • תקנון זה מיועד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  • הכותרות הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
  • תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים את כל הגולשים באתר yourway.org.il (להלן: “האתר“) ביישומים השונים של אתר זה ובפלטפורמות דיגיטליות השונות, לרבות במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים).
  • מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, היא הבעלים והמפעילה של האתר והיישומים הנגזרים ממנו. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  • על מנת לצפות במידע ובתכנים המופיעים באתר, באופן אקראי או קבוע, בין אם כמשתמש מזדמן ובין אם כמשתמש קבוע, יש להירשם כראוי באתר על פי ההוראות המפורטות באתר. רישום כראוי ורכישת מנוי על פי ההוראות המפורסמות באתר, יאפשר למשתמשים לצפות במידע.
  • הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמשתמש מורשה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
  • מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
  • מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 3. הגדרות
  • מפעילת האתר מחשיבה בתקנון זה:

אורח” – כל גורם המבקר באתר ו/או צופה (גולש) באתר, ולא נרשם לאתר.

משתמש רשום” – אורח רשום אשר רכש שירותים על פי הנחיות האתר, הוראותיו ותנאיו ורשאי לצפות בתכנים בהתאם לתנאי הרכישה ולסוג המשתמש המורשה שרכש.

מידע” או “תכנים” – לרבות קישורים, קבצי אודיו, וידאו, תמונות, צילומים, סרטונים, אנימציות, איורים, צילומים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים והודעות דואר אלקטרוני.

 

שירותים” – שירותי תוכן ו/או כל סוג אחר של שירותי גלישה אותם מציע האתר ולרבות צפייה בתכנים ובמידע המצוי באתר, כנגד תשלום.

 • הכניסה לאתר מכל מכשיר ו/או השימוש בכל או בחלק מהשירותים באתר מחייבים רישום מוקדם ו/או תשלום, לפי הענין, כמפורט להלן ו/או על פי הוראות והנחיות שירשמו באתר.
 • המשתמש ו/או המשתמש המורשה חייבים להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של מפעילת האתר, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידו.

 

 1. רישום משתמש ורכישת מנוי
  • על מנת לקבל גישה לקורסים הדיגיטליים באתר, על האורח להירשם ולשלם באופן הבא:
   • האורח יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך.
   • במידה והאורח יהיה מעוניין לקבל שירותי גישה לתכנים הכרוכים בתשלום, ישלם האורח דמי משתמש רשום בהתאם לתעריף המצוין לשירות הנרכש.
   • התשלום יבוצע באמצעות שימוש בשירות חיצוני ומאובטח של חברת משולם – לצורך ביצוע התשלום יועבר המשתמש לעמוד נפרד ומאובטח של חברת משולם ולאחר ביצוע התשלום ואישור עסקה יופנה באופן אוטומטי בחזרה אל האתר.
  • המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר כאמור אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
  • לידיעת האורח, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
  • מובהר כי מפעילת האתר רשאית לתת הנחות למשתמשים רשומים ברכישה כפי שתמצא לנכון על פי מדיניותה. הנחות אלה יכולות להינתן למשתמש ו/או לקבוצת משתמשים, לתקופה מסויימת ו/או לתקופה בלתי מסויימת והכל כפי שתמצא לנכון.
  • לאחר קבלת הנתונים, תבצע מפעילת האתר קליטה ואימות של הנתונים. במידה והנתונים ימצאו תקינים תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתרים ו/או שימוש בשירותי האתר.
  • זמן האספקה הינו מיידי- המשתמש הרשום ייקבל גישה באופן מיידי למוצר אותו רכש.
  • מפעילת האתר רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי המשתמש הרשום או את מבנה התמורה בגין השירותים מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המנויים על כך. המשתמש הרשום יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המשתמש שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.
  • על מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר.
  • מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את השירותים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו.
  • היה ותחליט מפעילת האתר לפעול כמתואר ובעקבות פעולה שכזו תמנע הגישה של המשתמש לחלק או לכל התכנים אליהם רכש מנוי, אזי תזכה  את המשתמש בהתאם לשימוש היחסי שלו (לדוגמא – במידה והגישה לתכנים הוסרה לאחר שלושה חודשים מיום רכישת המנוי, אזי יזוכה המשתמש על 9/12 מעלות המנוי).
  • . למה זה חשוב?
  • האתר אינו תחליף ללימוד שיטתי של חומר הלימוד במקצועות המוצגים בו לקראת בחינות הבגרות ואינו מהווה תחליף ללימודים במסגרת בתי הספר, אלא ככלי עזר נוסף לתלמידים העומדים להיבחן במקצועות המוצגים באתר לפיכך מפעילת האתר איננה מתחייבת לתוצאות ולמשתמשים לא תקום כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוצאותיהם בבחינות הבגרות.
 2. שימוש ראוי והצהרות הגולשים (אורחים ומשתמשים רשומים)
  • האתר נועד לצרכי השימוש המוצעים בו. הגולש מצהיר כי לא ייעשה כל שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או סיטונאיים, לצרכי פרסום ו/או לצרכים אשר שונים מייעודו ו/או מהצרכים המורשים על ידי מפעילת האתר.
  • הגולש יפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר, לרבות כאמור לעיל, ויימנע מכל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הנ”ל, כגון, בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, פעילות מסחרית ו/או פעילות עסקית ו/או פעילות שיווקית ו/או פעילות של איסוף מידע ולרבות איסוף מידע באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים ו/או בכל דרך אחרת ו/או פעילות של העתקת חומרי לימוד ו/או תכנים מכל מן וסוג שהוא.
  • הגולש יימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, וכן מפגיעה בכל צורה בכל גולש אחר – והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
  • ככל שתינתן אפשרות לגולש להגיב ו/או לכתוב באתר, בין אם תגובה למפעילת האתר, נציגיה ו/או מי מטעמה ובין לגולשים האחרים של האתר, יעשה כן גולש בשפה הולמת ואדיבה. כל תגובה שאינה הולמת תימחק לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

המשתמש מצהיר כי:

 • א. הוא בגיר ובעל כשרות משפטית. משתמש שהינו קטין, מצהיר ומתחייב שלא לרכוש באשראי או בכלל את שירותי האתר שמציעה מפעילת האתר, ללא הסכמת נציגו כפי הנדרש בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962.
 • ב. אין כל מניעה חוקית או אחרת מצידו לביצוע עסקאות לרכישת מינוי או לרכישת השירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר.
 • ג. קרא הוראות תקנון זה וכי בגלישתו ו/או בשימושו באתר הוא נותן הסכמתו לתקנון, לאחר שקרא הוא אותו והבינו במלואו, הסכמה זו בלתי-ניתנת לביטול.
 • ד. ידוע לו שמפעילת האתר תעשה כל מאמץ להפעלתו התקינה, הזמינה והרצופה של האתר. יחד עם זאת, לצד מאמציה של מפעילת האתר לתחזקו וניהולו התקין של האתר, אין ביכולתה של מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות” ושום הוראה בתקנון זה לא תתפרש כהתחייבות מפעילת האתר או מי מטעמה לניהולו התקין, הרצוף והזמין של האתר. כמו כן רשאית מפעילת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. למען הסר כל ספק, לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות במתן השירות.
 • ה. ידוע לו שמפעילת האתר אינה מתחייבת לכלול באתר פתרונות לכלל השאלות בספרי הלימוד הרלוונטיים, או פתרונות המהווים הכנה מלאה לבחינת הבגרות הרלוונטית.
 • ו. הובהר לו כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, “תולעים”, “סוסים טרויאנים” וכיוצא באלה. המשתמש מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
 • ז. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן, כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי (לרבות נזק לחומרת ו/או תוכנת מחשבו של מי מהנ”ל), לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם נובעים מכל מעשה או מחדל מצד כל צד שלישי באשר הוא.
 • ח. הוראות סעיף זה יחולו גם על אורח בשינויים המחויבים.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות אך לא רק, פתרונות התרגילים ואופן פתרונם, עיצובו הגרפי, תכני האתר, הסרטונים, הצילומים, התמונות, הבאנרים, קטעי הוידאו, קטעי הצליל, המוזיקה, העבודות, הטקסטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, הסמלילים, הטקסטים ו/או כל מידע אחר אשר ניתן לזהות בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, וכיוצא באלה, שייכים באופן בלעדי למפעילת האתר, או לצדדים שלישיים הקשורים לאתר ונתנו את הסכמתם לשימוש בזכויותיהם, ולא תהא למאן דהוא או לגולש כל זכות בהם. הגולש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק, יבצע הנדסה חוזרת ו/או ימכור רכיב או מקטע כלשהו מהנ”ל, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ממפעילת האתר.
 • על אף האמור בס”ק ‏6.1 לעיל, מפעילת האתר אינה ולא תהיה אחראית לתוכן מודעות פרסום, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר שיפורסם על ידי צד ג’, ברשותה ו/או בהסכמתה. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים (לינקים) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים אליהם מפנים הקישורים מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • הגולש מצהיר בזאת כי במידה ומפעילת האתר תאפשר העלאת קבצים לאתר על ידי גולשים, והגולש יעלה לאתר קבצים כלשהם, יהיו אלה קבצים אשר הוא בעל הזכויות הבלעדי בהם ו/או קיבל הוא את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בהם באתר כאמור, תוך מתן קרדיט מלא לבעל הזכויות; וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המועלים על ידו.
 • מפעילת האתר ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר כלשהו, שהעלה גולש, לפי שיקול דעתם, ולא תהא לגולש שיצר את הקישור הנ”ל כל טענה בקשר לכך.
 • כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתרים, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. לשם פניה לקבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בהודעת דוא”ל בכתובת: info.100@gmail.com

 

 • למשתמש תהיה הזכות ו/או הרשות, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל דבר פרסומת או הודעה אלקטרונית או לסרב לקבלם באמצעות הקלדה על הקישור המתאים.
 1. עסקאות ותשלומים
  • על השירותים הניתנים בתשלום על פי הוראות האתר והנחיותיו יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. לשם הנוחות, להלן הקישור להוראות החוק והתקנות האמורות: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/089_001.htm
  • משתמש רשום יהיה רשאי למסור הודעת ביטול עיסקה בהתאם להוראות הדין האמור (כולל שמו, מספר זהותו ופרטי העסקה) באמצעות פנייה לטלפון שמספרו 054-2596433 או 054-4748480 או בדואר אלקטרוני לכתובת info.100@gmail.com   או בדואר רשום למפעילת האתר בכתובת אשר ברחוב בן שלום 1/1, רמת השרון ואולם לעניין זה יראו את מועד הביטול כמועד המסירה בפועל של ההודעה על ביטול.
  • מפעילת האתר רשאית לבטל כל עיסקה, מכל סיבה או בלא כל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
  • רק עם אישור כל תשלום באתר על-ידי חברת האשראי המתאימה תושלם הרכישה הרלוונטית, בפני המשתמש המורשה תוצג הודעה על כך. בהיעדר הודעה שכזו, על המשתמש המורשה ליצור קשר עם האתר לשם בירור העניין.
  • מפעילת האתר תספק גישה למשתמש הרשום רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. לצורך זה אישור חברת האשראי לעסקה נשוא רכישת המנוי, תהווה ראיה לקבלת התשלום. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הלקוח מאשר באישור הסכם זה קבלת חשבוניות וקבלות לתיבת המייל לפי כתובת האימייל אותה הזין בטופס המקוון. היה והמשתמש יהיה מעוניין במשלוח הקבלה או החשבונית גם בדואר רגיל יציין זאת בטופס “צור קשר” מקוון והמסמך יישלח אליו בדואר רגיל.
 2. הגבלות והתחייבויות נוספות
  • מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בו שינויים ו/או לדרוש לגביו תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת הגולש או צד ג’ כלשהו ובכפוף לסעיף ‏4.10 לעיל.
  • למפעילת האתר שמורה הזכות לשנות את התכנים של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של אורחים ומשתמשים רשומים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות הגולש.
  • השירותים וכל המוצרים הדיגיטליים בקשר לאתר ניתנים כפי שהם. במקרה שאחד מהשירותים או כל השירותים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי ומפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם מפעילת האתר מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן באופן  זהה או דומה גם  בעתיד.
  • השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. הגולש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי מפעילת האתר, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסיים מתן השירותים לגולשים וביניהם למשתמש רשום, או להגביל את כניסתם או את השירותים באתר, לכולם או לחלק מהם או לגולש מסוים, במקרה אשר לפי שיקול דעתה, הפר או הפרו, לפי העניין, את תנאי השימוש באתרים, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי הגולש. המשתמש הרשום לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
  • במקומות אחרים ברחבי האתר עשויות להופיע הוראות ו/או הנחיות ספציפיות, המתייחסות לשירותים הנזכרים שם, מחיריהם, יתר תנאיהם או עניינים אחרים ספציפיים. אלה תחולנה בנוסף להוראות תקנון זה. ככל שישנה סתירה כלשהי בין אלה, תגברנה ההוראות ו/או ההנחיות שם.
  • למפעילת האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על-פי תקנון זה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.

 

 1. הגבלת אחריות מפעיל האתר
  • המשתמש מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי מוסכם עליו שלמפעיל האתר לא תהא כל חבות או אחריות מכל צורה שהיא בגין השימוש שנעשה על-ידי המשתמש באתר, וכן שמפעיל האתר, הגופים המסונפים לו, עובדיו, סוכניו, שלוחיו, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע או שירות שיסופקו באמצעות האתר, אם יסופקו, ולכן למשתמש לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר בגין כך.
  • מפעילת האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהתוכן ו/או הפתרונות המוצעים על ידי צוות החברה והמורים ו/או מי מטעמה יהיו נכונים ומדוייקים. על אף האמור, מפעילת האתר מודיעה בזאת למשתמש ו/או למשתמש מורשה ו/או לגולשים, כי ייתכנו שגיאות בפתרונות ובהספקת המידע לרבות על ידי עובדיה, נציגיה, מנהליה, מוריה, ו/או הפועלים מטעמה בהקשר לאתר זה וכי כל אלה פטורים, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לתוכן המידע ו/או נכונותו.
  • כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים, לינקים, קישורים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש, נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מפעיל האתר ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  • המשתמש מודע לכך שייתכן שעקב ביקור שלו באתר אינטרנט כלשהו על-ידי הקשה על לינק המופיע באתר, ייגרמו לו נזקים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות ולמפעיל האתר לא תהא אחריות בשל כך. על כן, המשתמש מצהיר כי כל ביקור שלו באתר אינטרנט של צד ג’ כלשהו דרך לינק המופיע באתר או דרך אמצעי אחר, נעשה על אחריותו הבלעדית.
  • בשום נסיבות, מפעיל האתר לא יהיה אחראי וכן לא יחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש על מידע מטעם צד ג’ שהושג דרך האתר. מוסכם בזאת כי באחריות המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד ג’ שהוא הקיים באתר.
  • השימוש במידע כאמור הינו באחריותך הבלעדית ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור.
  • מפעיל האתר ממליץ ומאיץ בך לבחון את המידע והתאמתו לצרכיך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך.
  • המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט או ליועצים או גופים חיצוניים. מפעיל האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותך.
  • מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר זה יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר זה או להימנע מהוספת קישור חדש – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. העובדה שימצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
  • מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: “הפרעה”) בפעולת אתר זה. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
  • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעיל האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעיל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות שימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לאתר, וכל תקלה או נזק אחרים, ולמרות קיומה של אפשרות המשתמש להינזק עקב הנ”ל, מסכים המשתמש, כי אין מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעיל האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לה עקב כך. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר.
 2. שימוש במידע והגנת הפרטיות
  • לשם ביצוע כל תשלום באתר, או בהזדמנויות אחרות, עשוי המשתמש להתבקש להזין פרטים מסויימים, כמפורט בשדות הרלוונטיים; בנוסף, עשוי האתר לאסוף מידע מסוים לגבי הפעולות שביצע המשתמש במהלך גלישתו, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies) ואמצעים דומים (להלן: “הפרטים“). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם; ואולם, הזנת הפרטים הינה תנאי לביצוע התשלום הנדרש לשם רכישת המשתמש המורשה ו/או קבלת השירותים המוצעים כנגדו, וכן ייתכן שתהיה היא תנאי לסוגי שימוש אחרים באתר.
  • למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי (כגון, בין היתר, מתן כתובת דוא”ל או מספר טלפון סלולארי כוזבים או פרטי אשראי כוזבים) תהווה הפרה של תקנון זה, וכן עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית, והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרם לו ו/או עלות הכרוכה בכך. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עסקה.
  • הפרטים (למעט פרטי האשראי) יישמרו ע”י מפעילי האתר, ועשויים לשמש לשיפור השימוש באתר (ייעולו, הוספת שירותים וכו’), הצגת תכנים המתאים להעדפותיו האינדיווידואליות של המשתמש וכיו”ב.
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל yourway.org.il או באמצעות מייל : yourway.info.100@gmail.com או בדואר רגיל אל: בן שלום 1/1, עיר: רמת השרון.
  • הפרטים לא יימסרו לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם מסירת המידע נדרשת למתן השירות (כגון מסירת פרטי כרטיס אשראי לחברת האשראי לשם השלמת תשלום המשתמש) ו/או מחוייבת על-פי צו בית-משפט ו/או על פי חובתה של מפעילת השירות על פי כל דין ו/או במקרה של כל מחלוקת או סכסוך משפטי בין האתר לבין המשתמש ו/או לשם הפקת מידע סטטיסטי כמפורט להלן ו/או כאשר קיים חשש לביצוע עוולה או עבירה פלילית.
  • החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא לתקנון החברה.
  • מפעילת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים לשם הפקת מידע סטטיסטי לגבי משתמשי האתר. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי אמצעי תשלום ספיציפיים, מבלי לפגוע בכלליות יתר הוראות סעיף זה.
  • בנוסף, גלישה או שימוש של המשתמש באתר ו/או מסירת הפרטים מהווים הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב 1982, ויאפשר למפעילת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח למשתמש דברי פרסומת ו/או הודעה אלקטרונית כמשמעות מונחים אלה בחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב 1982. למשתמש ברור כי, לא יועברו לכל צד שלישי איזה מפרטיו האישיים אשר יש בהם כדי לזהותו (באופן אשר ייתכן שיאפשר לכל צד שלישי לאתרו ו/או ליצור עימו קשר). על אף האמור בהוראות פרק זה,
  • המשתמש מצהיר בזאת כי המידע שנמסר על ידיו נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע והנתונים וכל עדכון שלהם שמסר או ימסור בעתיד יישמרו במאגרי מידע ממוכנים או אחרים של מפעיל האתר ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברת האם או גורם מטעמם שמפעילי האתר הסמיכו לכך.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין לרבות הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, לאתר, וכי הוא מתיר למפעילי האתר, בעליו ועובדיו לעשות כל שימוש בתכנים שמסר, לרבות פרסומם בכל אמצעי תקשורת, ובנוסף המשתמש מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים אלו על פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת המידע באתר, או לאתר, הוא מעניק למפעילי האתר, ו/או למי מטעמם, רישיון שימוש, לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי הדיר ובלתי מסויג וניתן להסבה, במידע האמור וכל שימוש שמפעילי האתר, או מי מטעמם, יעשו במידע זה, המשתמש לא יתבע דבר בגינם. כן כולל רישיון השימוש הנ”ל גם זכות להענקת רישיונות משניים, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני המשתמש ו/או חלק מהן, באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

 

 1. כללי וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת בקשר עם תנאי שימוש אלו או הקשורה לשימוש באתר סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי

 1. פניות למפעילת האתר

גולש, משתמש או משתמש רשום המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרים, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא”ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי הענין, לכתובות שהוזכרו למעלה.

 

דברו איתנו

מעונינים שנציג יחזור אליכם לתיאום פגישת ייעוץ.
מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

לפגישת ייעוץ חינם

054-2596433